حضور با افتخار کارخانه فرآویز در نمایشگاه های خارجی و داخلی ایران


 

۲۰۲۲_۰۵_۲۵_۱۸_۴۱_IMG_1557
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۲۰_۲۵_IMG_1649
۲۰۲۲_۰۵_۲۷_۱۶_۴۲_IMG_1667
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۱۸_۳۷_IMG_1629
۲۰۲۲_۰۵_۲۷_۱۷_۵۲_IMG_1679
۲۰۲۲_۰۵_۲۵_۱۹_۵۸_IMG_1566
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۱۷_۳۳_IMG_1605
۲۰۲۲_۰۵_۲۴_۲۰_۴۶_IMG_1521
۲۰۲۲_۰۵_۲۸_۰۰_۰۸_IMG_1697
۲۰۲۲_۰۵_۲۵_۱۸_۱۸_IMG_1555
۲۰۲۲_۰۵_۲۷_۱۷_۴۱_IMG_1675
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۱۶_۲۳_IMG_1578
۲۰۲۲_۰۵_۲۵_۱۸_۵۵_IMG_1560
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۱۷_۴۰_IMG_1614
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۱۸_۱۵_IMG_1618
۲۰۲۲_۰۵_۲۵_۱۹_۲۲_IMG_1562
۲۰۲۲_۰۵_۲۶_۱۹_۳۵_IMG_1640
۲۰۲۲_۰۵_۲۴_۱۸_۵۵_IMG_1501
۲۰۲۲_۰۵_۲۵_۲۰_۴۴_IMG_1571
۲۰۲۲_۰۵_۲۴_۱۹_۴۳_IMG_1505
حضور کارخانه فرآویز در نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۴۰۱ تبریز 

IMG-20190713-WA0023
IMG-20190711-WA0000
IMG-20190713-WA0005
IMG-20190713-WA0009
IMG-20190713-WA0015
IMG-20190703-WA0004
IMG-20190713-WA0011
IMG-20190713-WA0012
IMG-20190713-WA0028
IMG-20190711-WA0011
شرکت کارخانه فرآویز در هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه


 

حضور مدیر عامل فرآویز در همایش میز تجاری (داکا) کشور ترکیه
فهرست

WisdmLabs

نوع انتخاب شما،ارزشگذاری برای خودتان است؛ محصولات فراویز چشم انداز شما را بهبود میبخشد رد کردن