پل های ارتباطی با فراویز
  1. ۴۵۳۵۰۳۹۲(۰۴۴)  واحد فروش
  2. ۴۵۳۶۲۵۷۷(۰۴۴)  امور مالی
  3. ۴۵۳۶۰۰۰۰(۰۴۴)  روابط عمومی
  4. ۰۹۳۰۹۲۸۸۱۶۸     واتساپ

آدرس ما:

آذربایجان غربی_شهرستان میاندوآب_شهرک صنعتی باکری_خیابان صنعت۹_کارخانه یراق سازان نوین فراویز

 

فهرست

WisdmLabs

نوع انتخاب شما،ارزشگذاری برای خودتان است؛ محصولات فراویز چشم انداز شما را بهبود میبخشد رد کردن